Vítejte na stránkách Českého svazu chovatelů Rokycany

Tyto stránky informují návštěvníky o činnosti okresní organizace Českého svazu chovatelů Rokycany. Našim cílem je dosáhnout vzájemnou informovanost mezi členy okresní organizace svazu v okreseOkresní organizace chovatelů Rokycany děkuje za podporu Plzeňskému kraji a městu Rokycany.