Kontakt

Adresa:
Český svaz chovatelů, z.s. Okresní organizace Rokycany, Plzeňská 653,
338 28 Radnice 

E-mail: cschoorokycany@seznam.cz 

IČO: 00448427 
Bankovní spojení: 273860786/0300