Výstavy


STAVY ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍCH

TERMÍNY CELOSTÁTNÍCH VÝSTAV

TERMÍNY EVROPSKÝCH VÝSTAV


3. - 5. prosince 2021 - 30. Evropská výstava - bude změna!!
Termín nestanoven (prosinec) 2024 - 31. Evropská výstava ve Welsu/Rakousko
Termín nestanoven 2027 - 32. Evropská výstava v Holandsku